Modeco index
Proljetna
gnojidba pŠenice
I. PRVA PRIHRANA

Jesenski uvjeti za sjetvu pšenice su bili izrazito nepovoljni vrlo rane kiše i zatim niske temperature onemogućile su normalan rast i razvoj. Osim najranijih rokova sjetve preostali usjevi su u nicanju ili u fazi 1-3 lista. Prihranu treba obaviti čim prije kada to dozvoli vrijeme-dnevne temperature iznad 10C i prosušeno tlo. Koristiti 100-120 kg/ha KAN-a 27%N


II. PRIHRANA U POČETKU VLATANJA

Koristiti 100-150 kg/ha UREE 46%N


III. PRIHRANA

200-250 l/ha 25% otopine UREE 46%N
PRIHRANA OZIMOG JEČMA, RAŽI i ZOBI
I. PRIHRANA

100 kg/ha KAN-a 27%N


II. PRIHRANA

100-120 kg/ha UREE


PRIHRANA PROLJETNIH STRNIH ŽITARICA

U fazi busanja primjeniti 100-150 kg/ha UREE 46%N Svi usjevi koji u jesen nisu bili gnojeni NPK gnojivom prvu prihranu treba obaviti sa 200 kg/ha NPK 15-15-15
PROLJETNA GNOJIDBA ULJANE REPICE
I. PRIHRANA

Čim se prosječne dnevne temperature ustale na 10-15C usjev prihraniti sa 100-150 kg/ha UREE 46%N


II. PRIHRANA

Obaviti nakon 20-25 dana sa 14-150 kg/ha KAN-a 27%N ili sa 80-100 kg/ha UREE.
PROLJETNA GNOjIDBA VOĆNJAKA I VINOGRADA
Ako su voćnjaci i vinogradi u jesen gnojeni NPK gnojivima, nakon 15. veljače kada budu povoljni uvjeti treba obaviti gnojidbu dušičnim gnojivima. Predlažemo 150-200 kg/ha KAN 27%N ili 85-120 kg/ha UREE 46%N.

Ako gnojimo pojedinačno po stablu primjeniti 25-30 dkg KAN-a ili 15-20 dkg UREE.

Ako voćnjaci i vinogradi nisu u jesen gnojeni NPK gnojivima prvu prihranu treba obaviti sa 200-250 kg/ha, na zatravljenim terenima površinski a na ostalim plitko unjeti u tlo
Sva prava pridržana. (c) Modeco d.o.o., 2008.
Stranicu izradio i održava FORTIUS-INFO