Modeco indexpetrokemija
DUŠIČNA mineralna GNOJIVA
urea n46
urea
sadržaj dušika 46 %
sadržaj biureta do 1 %
sadržaj vlage do 0,5 %
čestice 0,5-3 mm najmanje 96 %
nasipna masa 720-770 kg/m3


UREA je visokokoncentrirano dušično gnojivo čiji je dušik u amidnom obliku. Najzastupljenije je gnojivo u svijetu, iako se industrijski počelo proizvoditi tek pedesetih godina. Koristi se u predsjetvenoj gnojidbi jer omogućuje postupnu pretvorbu amidnog dušika u amonijski i nitratni u skladu s klimatskim i agrokemijskim uvjetima u tlu. UREA u jesenskoj osnovnoj gnojidbi služi za ubrzanu razgradnju biljnih ostataka, te aktivaciju organskog dušika iz tla. UREOM se prihranjuje većina biljnih kultura - osim šećerne repe. UREA nam pruža priliku da vrlo jednostavno na samom gospodarstvu napravimo tekuće dušično gnojivo za folijarnu prihranu svih biljnih vrsta. Treba napomenuti da je UREA lako topljiva. Teoretski se u 1l vode može otopiti kilogram UREE. U praksi se relativno lako i brzo otapa 25 - 30 kg UREE u 100 litara vode što potpuno zadovoljava, jer samo neke kulture, strne žitarice i travnjaci, podnose tako visoke koncentracije dušika, dok sve ostale zahtjevaju niže koncentracije. Stoga navodimo ispitane i preporučljive koncentracije otopine UREA za različite kulture.

kan n27
sadržaj dušika 27 %
sadržaj vlage do 0,5 %
čestice 1-5 mm najmanje 96 %
sadržaj MgO 4,5 - 5,5 %
sadržaj CaO 6,5 - 8,5 %
nasipna masa 1000-1100 kg/m3


KAN je poznato dušično gnojivo za prihranu svih poljoprivrednih kultura. Sadrži pola dušika u amonijskom, a pola u nitratnom obliku, pa djeluje brzo i nešto produženo, tako da zadovoljava potrebe bilja za dušikom u određenom razdoblju. Sadržajem dolomita (oko 23 %) utječe na djelomičnu neutralizaciju kiselosti tla, a sadržajem magnezija djelomice zadovoljava potrebe bilja i za tim biljnim hranivom.
Sva prava pridržana. (c) Modeco d.o.o., 2008.
Stranicu izradio i održava FORTIUS-INFO